Branżowa Szkoła I stopnia

ZSZ

   

 

   Branżowa Szkoła I stopnia jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.   
     Nauka trwa 3 lata, odbywa się w systemie dziennym i jest bezpłatna.
To szkoła dla uczniów, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową i szukają miejsca, by nauczyć się zawodu na profesjonalnym poziomie, nadążając za nowoczesnymi technologiami i znajomością języka obcego zawodowego.
     Nauka kończy egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.
     Prowadzimy nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2016/2017 z przyuczeniem do zawodu. Zapewniamy praktyki w firmach w Iławie oraz na terenie powiatu iławskiego i ościennych.

 

Kierunki kształcenia:
•    Operator obrabiarek skrawających, w tym sterowanych numerycznie CNC
•    Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
•    Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
•    Monter konstrukcji budowlanych
•    Murarz- tynkarz
•    Elektryk, Monter instalacji sanitarnych
•    Stolarz, Tapicer
•    Fryzjer, Kucharz, Sprzedawca i inne

Wymagane dokumenty:
•    Podanie /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]
•    Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminu gimnazjalnego
•    Zaświadczenie lekarskie
•    2 zdjęcia o wymiarach 37x52mm

Cel Praca

Projekty unijne

Młoda Siła

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie