Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

TECH

 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Iławie  jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła przeznaczona dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Absolwent Technikum  otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu technika w danym zawodzie i dodatkowe uprawnienia zawodowe w zależności od kierunku kształcenia. Słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Uwaga! Nabór wyłącznie do klasy III. Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję o likwidacji techników dla dorosłych od 1 września 2013r.

 

Dlaczego my?

 

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły zawodowej
  • 2 zdjęcia
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [pdf]
  • Kserokopia dowodu osobistego

Plan zajęć [więcej informacji]

Rekrutacja [więcej informacji]

 

Ważne!

Osoby, które ukończyły 25 rok życia zapisując się do naszego Technikum otrzymają dodatkowo:

1. Wsparcie materialne w postaci:

  • bonu wartości 300 zł na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych
  • zestawu słuchacza (torba na ramię, segregator, brulion, przybory do pisania)

2. Pomoc doradcy zawodowego i konsultanta edukacyjnego przez cały okres nauki.
Są to osoby, które będą służyły profesjonalnym wsparciem w trudnych chwilach.

3. Możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki nad dzieckiem, gdy rodzic uczęszcza na zajęcia.

 

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu "Dorośli do wiedzy" realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Facebook