Technik rachunkowości

Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103

W szkołach przy WMZDZ w Iławie:

  • Szkoła Policealna - 2 lata

W systemie:

  • zaocznym

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1)      prowadzenia rachunkowości;

2)      rozliczania danin publicznych;

3)      rozliczania wynagrodzeń;

4)      rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5)      prowadzenia analizy finansowej.

 

Plan zajęć [więcej informacji]

Rekrutacja [więcej informacji]

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [pdf]
  • Kserokopia dowodu osobistego

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła