Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509

W szkołach przy WMZDZ w Iławie:

  • Szkoła Policealna - 1,5 roku

W systemie:

  • zaocznym

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Plan zajęć [więcej informacji]

Rekrutacja [więcej informacji]

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [pdf]

Materiały do zdalnego nauczania:

Facebook