Opiekunka środowiskowa

Zawód: Opiekunka środowiskowa; symbol 341204

W szkołach przy WMZDZ w Iławie:

  • Szkoła Policealna - 1 rok

W systemie:

  • zaocznym

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Plan zajęć [więcej informacji]

Rekrutacja [więcej informacji]

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [pdf]

Facebook