Wymagane dokumenty

Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia Gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej lub ZSZ
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub
  dla kandydatów niepełnoletnich [dokument pdf]
  dla kandydatów pełnoletnich pobierz [dokument pdf]

Szkoła Policealna

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [dokument pdf]

Branżowa Szkoła II Stopnia

 Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37x52mm
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [dokument pdf]
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

 

Facebook