Wymagane dokumenty

Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia Gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej lub ZSZ
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub
  dla kandydatów niepełnoletnich [dokument pdf]
  dla kandydatów pełnoletnich pobierz [dokument pdf]

Szkoła Policealna

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał świadectwa szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz  [dokument pdf]

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 • Kwalifikacja A.50: Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
  podanie - [dokument pdf]
 • Kwalifikacja AU.36: Prowadzenie rachunkowości
  podanie - [dokument pdf]
 • Kwalifikacja A.22: Prowadzenie działalności handlowej 
  podanie - [dokument pdf]
 • Kwalifikacja EE.08: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
  podanie - [dokument pdf]

 

Projekt - Szkoła Policealna

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie