Informacja o kierunkach i formach kształcenia
w roku szkolnym 2021/2022

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła policealna

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Szkoła Podstawowa

2 lata nauki - na podbudowie 6- letniej Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

z/ 3

a, n

30

30

Nabór do klasy VII i VIII

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

 Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

PO ZSZ lub Szkole Branżowej I stopnia

z/3

a, n

30

30

nabór do klas  II

 Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Po Szkole Podstawowej 8-klasowej i Gimnazjum

z/4

a, n

30

30

nabór do klas  I

 

Szkoła Policealna

 

Szkoła Policealna

1-2 lata nauki – na podbudowie liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego, technikum

 

ilość miejsc

wolne miejsca

Uwagi

Technik
administracji

z/2

a, n

30

30

 

Technik BHP

z/1,5

a, n

30

30

 

Technik usług kosmetycznych

z/2

a, n

30

30

 

Opiekunka dziecięca

z/2

a, n

30

30

Nowość!!!

Opiekunka środowiskowa

z/1

a, n

30

30

Nowość!!!

Ponadto

Technik
rachunkowości

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik ekonomista

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik usług fryzjerskich

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik Technologii Drewna

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik Pojazdów Samochodowych

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

Technik Handlowiec

z/2

a , n

30

30

 W formie KKZ

 Legenda skrótów:

z - szkoła zaoczna dla dorosłych

z/3 - liczba wskazuje lata nauki

Języki obce:

a – angielski

n – niemiecki

KKZ- kwalifikacyjny kurs zawodowy

Projekt - Szkoła Policealna

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie