Plan zajęć

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2021 rok [dokument pdf]

Terminy egzaminów maturalnych 2021[dokument pdf]

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2021 [dokument pdf]

SZKOŁA PODSTAWOWA

Terminy zjazdów 2020/2021 [dokument pdf]

SZKOŁA POLICEALNA

Terminy zjazdów 2020/2021 [dokument pdf]


Technik administracji sem II

Technik administracji sem IV

Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem I

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem III

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Terminy zjazdów 2020/2021 [dokument pdf]

KKZ

AU.65  Technik rachunkowości

Terminy zjazdów [dokument pdf]

 

Projekt - Szkoła Policealna

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie