SZKOŁA POLICEALNA

Terminy zjazdów 2021/2022 [dokument pdf]

 Konsultacje dodatkowe nauczycieli LO i Szkoły Branżowej II Stopnia CZERWIEC 2022 rok


Technik administracji (I Rok)

Technik administracji (II Rok)

Technik usług kosmetycznych (I Rok)

Technik usług kosmetycznych (II Rok)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (I Rok)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (II Rok)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Terminy zjazdów 2021/2022 [dokument pdf]

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

Terminy zjazdów 2021/2022 [dokument pdf]

KKZ PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI  (EKA.05)

Terminy zjazdów 2021/2022 [dokument pdf]

Szkolenie