Plan zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]

Konsultacje dodatkowe nauczycieli LO i Szkoły Podstawowej   STYCZEŃ 2020 rok

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]

Technik rachunkowości sem III

Technik administracji sem I

Technik administracji sem III

Technik usług kosmetycznych sem III

Technik informatyk

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem I

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem III

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]
klasa I  podział na grupy – informatyka  [dokument pdf]

Konsultacje dodatkowe nauczycieli LO i Szkoły Podstawowej   STYCZEŃ 2020 rok

 

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła