Plan zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA -->materiały do zdalnej nauki <--

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]

SZKOŁA POLICEALNA

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]

Technik rachunkowości sem IV -->materiały do zdalnej nauki <--

Technik administracji sem II -->materiały do zdalnej nauki <--

Technik administracji sem IV -->materiały do zdalnej nauki <--

Technik usług kosmetycznych sem IV -->materiały do zdalnej nauki <--

Technik informatyk -->materiały do zdalnej nauki <-- zajęcia na w systemie Microsoft Teams

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem I -->materiały do zdalnej nauki <--

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sem III

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -->materiały do zdalnej nauki <--

Terminy zjazdów 2019/2020 [dokument pdf]
klasa I podział na grupy – informatyka [dokument pdf]

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie