Kierunki i formy kształcenia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kierunki kształcenia

nauka na podbudowie 8-letniej Szkoły Podstawowej

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

BRANŻA BUDOWLANA

 1.

Cieśla

stacjonarna
3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 2.

Dekarz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 3.

Monter konstrukcji budowlanych

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 4.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 5.

Monter stolarki budowlanej

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 6.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 7.

Murarz – tynkarz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA

 8.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

9.

Stolarz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 10.

Tapicer

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 11.

Elektromechanik

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 12.

Elektryk

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA

 13.

Automatyk

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 14.

Mechatronik

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

 15.

Fryzjer

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA HANDLOWA

 16.

Sprzedawca

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA

 17.

Kelner

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 18.

Kucharz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 19.

Pracownik obsługi hotelowej

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

BRANŻA MECHANICZNA

 20.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 21.

Operator obrabiarek skrawających

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 22.

Ślusarz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 23.

Mechanik pojazdów samochodowych

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA

 24.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 25.

Rolnik

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

 26.

Magazynier-logistyk

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA SPOŻYWCZA

 27.

Cukiernik

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 28.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 29.

Piekarz

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

 30.

Przetwórca mięsa

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

kontynuacja nauki
w Branżowej Szkole II Stopnia

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO

 31.

Kierowca mechanik

stacjonarna

3 lata

angielski/niemiecki

24

 

 

Branżowa Szkoła II Stopnia

Kierunki kształcenia

nauka na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

BRANŻA BUDOWLANA

 1.

Technik budownictwa

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

 2.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA

 3.

Technik przemysłu drzewnego

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

 4.

Technik technologii drewna

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 5.

Technik elektryk

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

 6.

Technik usług fryzjerskich

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA HANDLOWA

 7.

Technik handlowiec

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA

 8.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA MECHANICZNA

 9.

Technik mechanik

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 10.

Technik pojazdów samochodowych

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA

 11.

Technik agrobiznesu

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

 12.

Technik rolnik

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

 13.

Technik logistyk

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

BRANŻA SPOŻYWCZA

 14.

Technik technologii żywności

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

 

Szkoła Policealna

Kierunki kształcenia

nauka na podbudowie
Liceum Ogólnokształcącego

i Technikum

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

 1.

Opiekunka dziecięca

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

 2.

Opiekunka środowiskowa

zaoczna/1 rok

angielski/niemiecki

20

NOWOŚĆ!!!

 3.

Technik administracji

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

 4.

Technik BHP

zaoczna/1,5 roku

angielski/niemiecki

20

 

 5.

Technik usług kosmetycznych

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

20

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kierunki kształcenia

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

 1.

Nauka na podbudowie 8-letniej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

zaoczna/4 lata

angielski/niemiecki

30

nabór do
I klasy

 2.

Nauka na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

zaoczna/3 lata

angielski/niemiecki

30

nabór do
II klasy

 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Kierunki kształcenia

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

 1.

Nauka na podbudowie 6-letniej Szkoły Podstawowej

zaoczna/2 lata

angielski/niemiecki

30

nabór do
VII i VIII klasy