Informacja o kierunkach i formach kształcenia
w roku szkolnym 2019/2020

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Policealne Studium Zawodowe

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Szkoła Podstawowa

2 lata nauki - na podbudowie 6- letniej Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

z/ 3

a, n

30

30

Nabór do klasy VII i VIII

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Liceum Ogólnokształcące

3 lata nauki - na podbudowie Gimnazjum / 8-klasowej        Szkoły Podstawowej

2 lata nauki - na podbudowie ZSZ

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

z/3

a, n

30

30

nabór do klas I, II, III

 

Policealne Studium Zawodowe

Szkoła Policealna

1-2 lata nauki – na podbudowie liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego, technikum

 

ilość miejsc

wolne miejsca

Uwagi

Technik informatyk

z/2

a

30

30

 

Technik
administracji

z/2

a, n

30

30

 

Technik
rachunkowości

z/2

a , n

30

30

 

Technik BHP

z/1,5

a, n

30

30

 

Technikum usług kosmetycznych

z/2

a, n

30

30

 

Opiekunka środowiskowa

z/1

a, n

30

30

 

 

Legenda skrótów:

z - szkoła zaoczna dla dorosłych

z/3 - liczba wskazuje lata nauki

Języki obce:

a – angielski

n – niemiecki

 

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła