Informacja o kierunkach i formach kształcenia
w roku szkolnym 2022/2023

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła policealna
  • Branżowa Szkoła II Stopnia

 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Szkoła Podstawowa

2 lata nauki - na podbudowie 6- letniej Szkoły Podstawowej

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

z/ 2

a, n

30

30

Nabór do klasy VII i VIII

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

 Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

PO ZSZ lub Szkole Branżowej I stopnia

z/3

a, n

30

30

nabór do klas  II

 Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Po Szkole Podstawowej 8-klasowej i Gimnazjum

z/4

a, n

30

30

nabór do klas  I

Branżowa Szkoła II Stopnia

 Branżowa Szkoła II Stopnia

2 lata nauki – na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

ilość miejsc

wolne miejsca

Uwagi

Technik
żywienia i usług gastronomicznych

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik handlowiec

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik pojazdów samochodowych

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik usług fryzjerskich

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik budownictwa

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik technologii drewna

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik rolnik

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Technik elektryk

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

1-2 lata nauki – na podbudowie liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego, technikum

 

ilość miejsc

wolne miejsca

Uwagi

Technik
administracji

z/2

a, n

20

20

 

Technik BHP

z/1,5

a, n

20

20

 

Technik usług kosmetycznych

z/2

a, n

20

20

 

Opiekunka dziecięca

z/2

a, n

20

20

Nowość!!!

Opiekunka środowiskowa

z/1

a, n

20

20

Nowość!!!

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Technik
rachunkowości

z/2

a , n

15

15

 

Technik informatyk

z/2

a , n

15

15

 

Technik ekonomista

z/2

a , n

15

15

 

Technik budownictwa

z/1

a , n

15

15

 

Technik rolnik

z/1

a , n

15

15

 

Technik usług fryzjerskich

z/1

a , n

15

15

 

Technik technologii drewna

z/1

a , n

15

15

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

z/1

a , n

15

15

 

Technik pojazdów samochodowych

z/1

a , n

15

15

 

Technik handlowiec

z/1

a , n

15

15

 

Technik
żywienia i usług gastronomicznych

z/1

a , n

15

15

 

Technik elektryk

z/2

a , n

15

15

 

Legenda skrótów:

z - szkoła zaoczna dla dorosłych

z/3 - liczba wskazuje lata nauki

Języki obce:

a – angielski

n – niemiecki

KKZ- kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Facebook