Uprawnienia operatorów

Facebook


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

W Liceum Ogólnokształcącym mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły: ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową.

 

System kształceniazaoczny;  czas trwania nauki - 3 lata /dla absolwentów ZSZ -2 lata/

Nauka w Liceum kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszej szkole.

 

Dlaczego my?

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
 2. 2 zdjęcia
 3. Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]
  Materiały do zdalnego nauczania:

  j. angielski

  przyroda

  chemia

  biologia

  matematyka

  j. niemiecki

  geografia

  j. polski

  fizyka

  Podstawy przedsiębiorczości

  historia

  Informatyka

  • zajęcia z informatyki są na serwerze Microsoft Teams

  historia i społeczeństwo

  wos

Projekt - Szkoła Policealna

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie