Uprawnienia operatorów

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

W Liceum Ogólnokształcącym mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły: ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową.

 

System kształceniazaoczny;  czas trwania nauki - 3 lata /dla absolwentów ZSZ -2 lata/

Nauka w Liceum kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszej szkole.

 

Dlaczego my?

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
  2. 2 zdjęcia
  3. Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]

Facebook