Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym

          Liceum Ogólnokształcące  jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.
          Nauka w Liceum kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszej szkole.
Nauka bezpłatna, dla młodzieży o profilu mundurowym, w systemie dziennym trwająca 3 lata i kończąca się egzaminem maturalnym, oparta na współpracy w zespole, zaufaniu i wzajemnej odpowiedzialności.
Szkoła dla uczniów energicznych, pełnych zapału i pasji, preferujących zdrowy styl życia,  sprawność fizyczną i postawy prospołeczne.

 

Atrakcyjne zajęcia dodatkowe, także podczas obozów szkoleniowych,  przy wsparciu 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, m.in.:
•    Samoobrona
•    Musztra
•    Strzelectwo
•    Pierwsza pomoc
•    Terenoznawstwo
•    Łączność i taktyka
•    Szkolenie logistyczne

Lista kandydatów przyjętych [dokument]
Wymagane dokumenty:
•    podanie /w sekretariacie szkoły/ lub pobierz [dokument pdf]
•    2 zdjęcia o wymiarach 37x52mm
•    oryginał świadectwa i egzaminu gimnazjalnego
•    zaświadczenie lekarskie

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła