Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

W Liceum Ogólnokształcącym mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły: ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową.

System kształcenia: zaoczny; czas trwania nauki - 4 lata, a dla absolwentów ZSZ - 3 lata.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w naszej szkole.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły dla pełnoletnich [dokument pdf]
  • podanie o przyjęcie do szkoły dla niepełnoletnich [dokument pdf]
  • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum lub Branżowej Szkoły I Stopnia
  • 1 zdjęcie legitymacyjne