Gimnazjum dla Dorosłych

GIM

 

Celem szkoły jest umożliwienie  spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki osobom nieletnim, pełnoletnim zaś  nadrobienie zaległości edukacyjnych.

Status prawny Gimnazjum dla Dorosłych:

Gimnazjum dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną na podbudowie szkoły podstawowej. Szkoła została wpisana  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dn. 20.01.2006 pod nr 1 i  uzyskała uprawnienia szkoły publicznej /Decyzja nr Ośw. 4321-1/06/. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ otwiera drogę do dalszego kształcenia,  zdobycia dowolnego tytułu zawodowego lub nabywania innych uprawnień  zawodowych. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych w Iławie otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu. Nauka kończy się państwowym egzaminem gimnazjalnym organizowanym w naszej szkole.

Dyrektor szkoły: Ewa  Kołodziejczak

Organizacja nauki:

  • Gimnazjum dla Dorosłych jest 3-letnią szkołą, która kończy się egzaminem gimnazjalnym,
  • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończone 16 lat /lub 15 lat dla uczestników OHP/,
  • Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe, 2 razy w miesiącu).

Dlaczego my?

Plan zajęć [więcej informacji]

 

Prowadzimy nabór do klasy III

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał świadectwa szkoły podstawowej
  • Świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum /w przypadku starania się o przyjęcie do klasy II lub III/
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego ( własnego lub rodzica )
  • Kwestionariusz osobowy /w sekretariacie szkoły/ lubpobierz [dokument pdf]

 

Rozpocznij działanie

Nasz oferta

Szkolenie

Młoda Siła