Komunikaty dyrekcji

1.Komunikat z dnia 07.04.2020  [dokument pdf]

2. Komunikat dla Słuchaczy o nauce [dokument pdf]

3. Komunikat o płatnościach za naukę [dokument pdf]

4. z dnia 12.05.2020 Instrukcję dokonywania opłat za naukę w szkołach [dokument pdf]

Wyjątkowa oferta !!!

Rozpocznij działanie

Szkolenie