EGZAMIN MATURALNY

Terminy egzaminu maturalnego [dokument pdf]

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
• dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
• czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
• egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
• przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎