Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.   

              Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie zaocznym.

            To szkoła dla Słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę  zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową i pragną podwyższyć swój poziom wykształcenia do średniego oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w danym zawodzie

             Nauka kończy egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i uzyskaniem tytułu TECHNIKA:

 • agrobiznesu
 • budownictwa
 • elektryka
 • handlowca
 • logistyka
 • mechanika
 • pojazdów samochodowych
 • przemysłu drzewnego
 • robót wykończeniowych w budownictwie
 • rolnik
 • technologii drewna
 • technologii żywności
 • usług fryzjerskich
 • żywienia i usług gastronomicznych

 

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ
 • 1 zdjęcie
 • podanie o przyjęcie do szkoły [dokument pdf]

 

 

Facebook