W czerwcu 2012 Centrum Edukacji planuje uruchomienie następujących szkoleń:

  • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • Język angielski dla wyjeżdżających na wakacje
  • Obsługa kas fiskalnych
  • Minimum sanitarne - zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa żywności prawidłowości pracy
  • Eksploatacja i dozór urządzeń i sieci energetycznych - konsultacje przygotowujące do egzaminu oraz egzamin przed Urzędem Regulacji Energetyki na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego
  • Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - konsultacje przygotowujące do egzaminu oraz egzamin przed Urzędem Regulacji Energetyki na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego
  • Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych - konsultacje przygotowujące do egzaminu oraz egzamin przed Urzędem Regulacji Energetyki na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie
ul. Grunwaldzka 13
14-200 Iława
Tel. 89 648-89-10,  507124249

 

Serdecznie zapraszamy!

Facebook