Spotkania ze słuchaczami roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Słuchacze!

Zapraszamy na spotkania organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Celem spotkań jest szczegółowe omówienie warunków i zasad nauki w naszych szkołach oraz podpisanie umów.

Terminy spotkań:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -    07.09.2020, godz. 16:00

Szkoła Policealna -    07.09.2020, godz. 17:15

Informacja dotyczy słuchaczy nowoprzyjętych. Słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w latach poprzednich zapraszamy na zajęcia według planu zamieszczonego na stronie Szkoły

Osoby, które nie będą mogły przybyć w w/w terminach proszone są o kontakt  ze szkołą do dnia 10 września 2019 r. Tel. Nr 89 648 89 10 lub 507 124 249

 

Facebook