Uwaga: w związku z awaria prądu proszę kontaktować się z nami pod numerami telefonów komórkowych

507124249, 507124088

 

 

Procedury organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 2021 w Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych w ZDZ w Iławie. [dokument pdf]

Facebook