Witamy na stronie szkół niepublicznych w Iławie

Nasze Szkoły to ogólnokształcące i zawodowe niepubliczne szkoły dla dorosłych prowadzone przez Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Każda z prowadzonych przez Nas szkół posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy naukę w następujących typach szkół:

 

 

zdz

gim

 

 Dla młodzieży

 

Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym /dzienne/


Branżowa Szkoła I stopnia /dzienne/

 

 

 

Dla dorosłych


Gimnazjum dla dorosłych   /zaoczne/

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych  /zaoczne/

 

Policealne Studium Zawodowe   /zaoczne/

 

Uzyskanie Kwalifikacji w Zawodzie  /zaoczne/

     
     

Zapisz się już Dziś

Cel Praca

Projekty unijne

Młoda Siła

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie