Plan zajęć

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Terminy zjazdów 2017/2018 [dokument pdf]

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

Terminy zjazdów 2017/2018 [dokument pdf]

Technik rachunkowości semestr I

Technik administracji semestr I

Technik administracji semestr III

Technik usług kosmetycznych semestr I

Technik usług kosmetycznych semestr III

Technik informatyk semestr I

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr I

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr III

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Terminy zjazdów 2017/2018 [dokument pdf]

 

Cel Praca

Projekty unijne

Młoda Siła

W-M ZDZ w Olsztynie

Szkoły WMZDZ w Olsztynie

Kursy w WMZDZ w Olsztynie

Projekty unijne w WMZDZ w Olsztynie

Placówki WMZDZ w Olsztynie

 

Powrót

Reklama

Reklama LO